ไขมันในเลือด
หน่วยเคมีคลินิค (พฤษภาคม 2548)
คำนวณความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ทดสอบความรู้เรื่อง โคเลสเตอรอล

ภาพวาดแสดงเส้นเลือด
1. ไขมันในเลือดคืออะไร
ไขมัน (Lipids) คือสารที่ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์แต่ไม่ละลายในน้ำ โดยทั่วไปประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน บางพวกอาจมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัสหรือกำมะถันอยู่ด้วย ไขมันในร่างกายมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ จากอาหารที่บริโภคเข้าไปและจากการที่ร่างกายผลิตขึ้นเอง ไขมันจะถูกนำมาใช้ให้เกิดพลังงาน (ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่) สร้างฮอร์โมน ช่วยย่อยอาหาร และ สร้างเนื้อเยื่อของเซลล์
ไขมันในเลือดมี 4 ชนิดคือ
1. โคเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันที่พบมากในอาหารประเภทไข่แดง เครื่องในสัตว์ นม เนย ที่มาจากสัตว์ มันกุ้ง หอยนางรม ปลาหมึก นอกจากโคเลสเตอรอลที่ได้จากอาหารแล้ว ร่างกายสามารถสร้างโคเลสเตอรอลจาก ตับ และลำไส้ ร่างกายใช้ โคเลสเตอรอลบางส่วนนำไปสร้างน้ำดี เพื่อช่วยย่อยไขมันและสร้างฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่ ต่อมลูกหมาก และต่อม adrenal

โครงสร้างของไลโปโปรตีน (ไขมันรวมตัวกับโปรตีน)
2. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นแหล่งเก็บพลังงาน
ที่สำคัญของร่างกายคาร์โบไฮเดรทและโปรตีนที่เหลือใช้
จะถูกเปลี่ยนเป็น ไตรกลีเซอไรด์ เก็บสะสมไว้ที่ เนื้อเยื่อ ไขมัน (adipose tissue) เพื่อเป็นพลังงานสำรอง
3. ฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) เป็นไขมันที่เป็นส่วน
ประกอบที่สำคัญของเซลล์membrane และเป็นตัวช่วย
ในการละลายไขมันชนิดอื่น
4. กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในร่างกายหลังการดูดซึมอาหารและถูกพาไปในเลือดโดยรวมตัวกับอัลบูมิน
ไขมันในเลือดสำคัญอย่างไร

หัวข้อความรู้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน